ბაქარ გვაზავა

აკადემიის დამფუძნებელი და გენერალური დირექტორი

=

=

=

=

=

=

აკადემიური საბჭო

დავით გუნჯუა

აკადემიური საბჭოს ხელმძღვანელი

=

=

=

=

=

=

ნათია ყუბანეიშვილი

ნათია ყუბანეიშვილი

=

=

=

=

=

=

მონიკა არეშიძე

აკადემიური საბჭოს წევრი

=

=

=

=

=

=

საორგანიზაციო ჯგუფი

საორგანიზაციო ჯგუფის ხელმძღვანელი